Bogstavværdi

Ombyt bogstav med nummere: A=1, B=2, C=3, osv.

Når du krypterer, vil det kun virke ved bogstaver.
Bogstavernes sum vil nedenfor blive beregnet, men såfremt det sidste tegn
ikke er et bogstav, vil det ikke være muligt at aflæse summen.

Når du dekrypterer vil tal blive omdannet til bogstaver.
Skråsteger vil blive fjernet, og resterende tegn erstattes af mellemrum.

Metode: "ABC - ÆØÅ" bliver til

Din besked:

Dette er din kryterede eller dekrypterede tekst:Summen er:
Tværsum er:
Reduceret tværsum er: